Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 6. ledna 2009:
9.00 Jiřina Chovancová (1925) – Brno,

10.30 JUDr. František Vašek (1924) – Brno,

11.00 Ivanka Štolpová (1930) – Brno,

11.30 Ing. Vladimír Obrátil, CSc. (1931) – Brno,

12.00 Miroslav Dědič (1921) – Brno,

12.30 Růžena Hloušková (1914) – Brno,

13.15 Miluška Hozová (1935) – Brno,

14.00 Eliška Župková (1929) – Brno,

16.15 Marie Holoubková – (1916) – Brno