Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 8. června 2010:

11.00 Ing. Emil Řehula CSc. (1936) – Brno-střed,

11.30 Vilém Simon (1926) – Brno,

14.00 Jitka Mrňáková (1919) – Brno,

14.45 Viléma Zachová (1938) – Brno,

15.30 Marie Kalousková (1922) - Brno