Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 9. ledna 2009:
9.00 Irena Farkašová (1923) – Brno,

9.30 Františka Kalová (1919) – Brno,

10.30 Oldřiška Veselá (1932) – Bošovice,

11.30 Františka Lahodová (1939) – Brno,

12.00 Doc. RNDr. Jan Schwarz, CSc. (1922) – Brno,

12.30 prof. PhDr. Rudolf Pečman, Dr.Sc. (1931) – Brno,

13.15 doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSs. (1941) – Brno,

14.45 Miloslav Klodvig (1924) – Brno,

15.30 Libuše Olesiczuková (1925) – Brno

Různé obřady 9. ledna 2009:

12.00 Michal Zeman (1937) – Brno-Bohunice, krem. rozl. OS ÚH Brno, Vídeňská ul.,

13.00 Anežka Andrová (1922) – Brno, krem. rozl. OS ÚH Brno, Vídeňská ul.,

14.00 Vlasta Brázdová (1925) – Brno, krem. rozl. kostel Líšeň,

16.00 Jarmila Peslarová (1941) – Brno, rozl. kostel Církve bratrské, Kounicova 15