Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 10. prosince 2007:

10.00 Miloš Sedlák (1931) – Moravany,

13.15 Magdaléna Beňáková (1927) – Brno,

14.00 Stanislav Rafaj (1930) – Brno,

14.45 Ing. Jan Navrátil (1922) – Brno,

15.30 Ladislav Kvarda (1938) – Brno

Různé obřady 10. prosince 2007:


11.00 Františka Cimbálníková (1925) – Brno, rozl. OS ÚH Brno, pohřeb,

14.00 Antonie Dostálová (1924) – Brno, rozl. OS ÚH Brno, pohřeb