Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 12. srpna 2010:

8.30 MUDr. Alena Procházková (1947) – Brno,

9.30 Ing. arch. Miloš Matiovský (1922) – Brno,

10.30 Růžena Horáková (1925) – Brno,

11.00 Helena Sklenaříková (1940) – Brno,

11.30 Drahomíra Tesařová (1924) – Brno,

12.30 Josef Horych (1941) – Brno,

13.15 Naděžda Matyášová (1946) – Brno,

14.00 Marie Urbanová (1921) – Ořechov,

14.45 Vladimír Putna (1947) – Židlochovice,

15.30 František Kosík (1950) – Otnice,

16.15 Jaromír Pospíšil (1935) – Brno

Různé obřady 12. srpna 2010:

11.00 Alois Wegscheider (1928) - Brno, rozl. OS ÚH Brno, pohřeb ÚH Brno,

14.00 Milada Urbanová (1926) – Brno, krem. rozl. Sbor církve Československé husitské vŘečkovicích, ul. Vážného