Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 13. března 2008:

8.30 Boleslav Sedlák (1947) – Brno-Slatina,

9.00 Miloš Baláš (1925) –Brno,

9.30 Vladimír Klaška (1923) – Brno,

11.00 Marie Lacinová (1915) – Rousínov,

12.00 Anna Smutná (1921) – Brno,

12.30 Marie Nohelová (1918) – Brno,

13.15 Vlasta Gavendová (1926) – Brno,

15.30 Drahoslav Dolníček (1932) – Brno,

17.00 prof., MVDr. Hugo Černý, DrSc.

Různé obřady 13. března 2008:

13.00 Věra Pelikánová (1921) - Brno, rozl. OS ÚH Brno, pohřeb ÚH