Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 14. srpna 2009:

9.00 Jarmila Blablová (1922) – Brno,

10.00 Natálie Donéová (1923) – Brno,

10.30 Zdeněk Gryc, pplk v.v. (1932) – Brno,

11.30 Helena Hrušková (1932) – Brno,

12.00 Libuše Hlucháňová (1926) – Brno,

12.30 František Mrhač (1925) – Brno,

14.00 Jaroslav Petran (1938) – Brno,

14.45 Jarmila Tůmová (1943) – Troubsko,

15.30 Vlasta Ženíšková (1937) – Brno,

16.15 Eva Leicherová (1955) – Vranov,

17.00 Ing. Jiří Beneš (1942) – Brno

Různé obřady 14. srpna 2009:

14.00 Josef Drábek (1940) – Hrušovany u Brna, krem. rozl. vobř. síni Concordia vRajhradě