Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 15. dubna 2008:

10.30 Bohuslav Vokřínek (1914) Sedlejov,

11.00 JUDr. Vlasta Špačková (1920) – Brno,

11.30 Růžena Svobodová (1919) – Brno,

12.00 Bohdan Hron (1943) – Zbraslav,

13.15 Antonín Peš (1920) – Brno,

14.00 Edvadr Vybíral (1948) – Brno,

15.30 Ing. Rostislav Havránek (1920) – Brno,

16.15 Friedrich Schiller (1926) – Brno

Různé obřady 15. dubna 2008:

14.00 Doc. RNDr. Josef Čučka, CSc. (1932) – Brno-Líšeň, rozl. kostel Líšeň,

16.00 Marie Svobodová (1920) – Brno, rozl kostel Líšeň