Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 18. srpna 2008:

9.00 Amálie Konečná (1924) – Brno,

9.30 Milena Jurečková (1933) – Brno,

10.00 Františka Rábová (1917) – Brno,

11.00 Miroslav Brychta (1920) – Brno,

11.30 Aljoša Pospíšil (1953) – Brno,

12.00 Vladimír Polák (1945) – Brno,

12.30 Lubomír Stejskal (1930) – Brno,

13.15 Miroslav Balcar (1920) – Brno,

14.00 Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (1925) – Brno,

14.45 Vilém Štěpánek (1948) – Brno,

15.30 Ing. Vlastimil Dědek (1927) – Brno,

16.15 Danuška Černá (1939) – Brno,

17.00 František Procházka (1932) – Brno

Různé obřady 18. srpna 2008:

10.00 Richard Medák (1938) – Brno, rozl. kostel čsl. Karáskovo nám.