Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 22. listopadu 2007:

9.00 František Dlábek (1945) – Brno,

9.30 Božena Jírová (1918) – Troubsko,

10.00 Rudolf Schmerek (1941) – Brno,

11.00 Jan Kolouch (1947) – Brno,

11.30 Ing. Antonín Kašík CSc. (1923) – Brno,

12.30 Marie Rozacká (1929) – Brno,

13.15 Jiří Kučera (1939) – Brno,

14.00 Doc. Ing. František Tesař, CSc. (1932) – Brno,

15.30 Drahomíra Růžičková (1952) – Rešov,

16.15 Věra Kličková (1920) – Lelekovice

Různé obřady 22. listopadu 2007:

11.00 Anna Šenková (1926) – Brno, krem. rozl. OS ÚH Brno,

13.30 Aloisie Mitbacherová (1917) – Brno, rozl. kostel Komín, pohřeb ÚH