Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 28. listopadu 2008:

9.00 Jiří Růžička (1959) – Žďár n.S.,

10.00 Zuzana Plháková (1937) – Brno,

10.30 František Kvasnica (1915) – Brno,

11.00 Marie Kadlecová (1912) – Brno,

11.30 Jaroslava Spěšná (1940) – Brno,

12.00 Václav Gottwald (1953) – Brno,

12.30 Ing. Miroslav Škorpil (1927) – Brno,

13.15 Helena Zavadilová (1915) – Brno,

14.00 Bohumil Kohn (1938) – Brno,

15.30 Mgr. Jindřich Stožický (1948) – Brno,

16.15 František Kopecký (1921) – Brno

Různé obřady 28. listopadu 2008:

14.00 MUDr. Mojmír Hrubý (1921) – Brno, rozl. kostel sv. Augustina, Masarykova čtvrť, Brno