Obřadní síň Brno-Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vpátek 7. září 2007:

10.30 Jiří Kadlec – Daniela Gerichová,

11.30 Daniel Kozák – Petra Koutná,

12.30 Ivan Zerzánek – Jana Sojková,

13.00 Roman Caha – Jana Hauserová,

13.30 Karel Parýzek – Lenka Přikrylová

Obřadní síň Brno-Líšeň, zámek Belcredi, vpátek 7. září 2007:

9.30 Radek Dvořáček – Monika Svobodová,

11.00 Jiří Bartošic – Dana Káňová