Obřadní síň Brno-střed, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vpátek 7. prosince 2007:

13.00 Marek Frenčák – Jana Kameníková