Obřadní síň Brno-střed, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vsobotu 8. prosince 2007:

12.00 David Ondráček – Lenka Peslová,

14.00 Vladimír Vedra – Petra Křížová,

15.00 Patrik Rusňák – Petra Běloušková

 

Obřadní síň Brno-Židenice, historický sál bývalého premonstrátského kláštera, Lazaretní 2, v sobotu 8. prosince 2007:

11.30 Richard Viktorin - Magda Brustová