Brno, Obřadní síň – Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vpátek 9. listopadu 2007:

9.30 Peter Daniš – Milena Klofáčová,

12.30 Pavel Výška – Barbora Vaverková,

13.30 Vladimír Šváb – Monika Hájková