Brno, Obřadní síň – Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vsobotu 10. listopadu 2007:

10.00 Jiří Handl – Martina Růčková,

11.00 Viktor Medek – Jitka Pochopová,

13.30 Jiří Klimeš – Jitka Holíková