Obřadní síň Brno-Nová radnice, Dominikánské nám. 1 vpátek 11. dubna 2008:

11.30 Bronislav Kolek – Radka Chytilová