Obřadní síň Brno-Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vpátek 14. prosince 2007:

13.30 Jiří Karban – Renata Burianová