Obřadní síň Brno-Líšeň, zámek Belcredi, vsobotu 15. září 2007:

11.00 Jan Petrášek – Veronika Anderlová,

12.30 Zdeněk Bátěk – Barbora Kubová,

14.30 Juraj Súkeník – Veronika Janečková

Obřadní síň Brno-Židenice, historický sál bývalého premonstrátského kláštera, Lazaretní 2, vsobotu 15. září 2007:

10.00 – 11.00 vítání dětí,

12.00 Jan Pergl – Alena Popovičová,

13.30 Martin Šafránek – Lenka Pavlíčková,

14.00 Jan Žáček – Veronika Špatná,

14.30 Petr Eliáš – Barbora Šlapotová