Obřadní síň Brno-Líšeň, zámek Belcredi, vsobotu 19. května 2007:

10.00 Jaroslav Kozel – Jana Suchánková,

11.00 Roman Messany – Kateřina Hodová

Společenské centrum Radnice Brno-střed, Dominikánská 2, vsobotu 19. května:

10.00 – 17.00 Vítání občánků