Obřadní síň Brno-Nová radnice, Dominikánské nám. 1, vpátek 19. října 2007:

10.00 Marek Trnka – Pavla Peloušková,

12.00 Zlatá svatba Vlastimil Blažek –Alena Blažková,

13.00 Josef Ošmera – Zuzana Sedláčková