Obřadní síň Brno-Židenice, historický sál bývalého premonstrátského kláštera, Lazaretní 2, vsobotu 20. září 2008:

9.00 vítání dětí

9.45 vítání dětí

10.30 vítání dětí

12.00 Petr Kreutzer – Iva Kislingová,

12.30 Vladimír Doležal – Martina Křivová,

13.00 Petr Koplík – Jitka Havránková,

13.30 Roman Petrželka – Zuzana Fojtíková,

14.00 Luděk Balík – Denisa Merčáková