Obřadní síň Brno-Líšeň, zámek Belcredi, vpátek 25. května 2007:

12.30 Marek Pilát – Martina Chvátalová