Obřadní síň Brno-Židenice, historický sál bývalého premonstrátského kláštera, Lazaretní 2, vsobotu 27. září 2008:

11.00 Martin Klíma – Iva Šafaříková,

11.30 Petr Žižka – Lenka Trepešová,

12.00 Jakub Křivánek – Jana Cabálková,

13.30 Petr Musil – Petra Šotnerová