KDY: čtvrtek 1. října od 16.00
KDE: sraz před hotelem Continental, Brno
ZA KOLIK: zdarma

Na výpravě po Loosových stopách zájemce doprovodí autorky speciální stezky Brněnského architektonického manuálu. Lidé se zastaví u nového pomníku Adolfa Loose v centru Brna, uvidí místa, kde Loos studoval, kde přednášel, i kde se setkával s přáteli. Poslední zastávkou a zlatým hřebem procházky bude Bauerův zámeček, původně sídlo významného průmyslníka.

Průvodkyně na procházce lidem nabídnou i četnu úryvků z dobového tisku, nebo vzpomínek Loosových nejbližších lidí.