KDY: úterý 1. října od 17.00
KDE: sraz na náměstí Svobody, Brno
ZA KOLIK: 100 korun

Pŕi procházce se průvodce zaměří na tři tematické linky propaganda, vize a zábava. Lidé na prohlídce Brna zavzpomínají  na slavné pořady České televize z osmdesátých let, prvomájové průvody, kina a divadla, nebo se pokochají architekturou Ivana Rullera či Viktora Rudiše.

Pořadatelé doporučují si prohlídku předem rezervovat, lze to udělat přes internet nebo v turistických informačních centrech.