více >>

Panelstory aneb s Artem do Panelandu ~ NoArt ~ Pop up

Akce již skončila

DĚTI SÍDLIŠTĚ, SLAVTE S NÁMI!
Projekce Kina Art přímo ve výstavě PANELAND, uvedeme kultovní film Věry Chytilové PANELSTORY aneb jak se rodí sídliště  součásí programu je také komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Rostislavem Koryčánkem.

Film bude uveden s anglickými titulky // Film with english subtitles
FOR ENGLISH SEE BELOW

VSTUPNÉ:
plné vstupné 200 Kč
pro studenty, seniory a ZTP 180 Kč
VSTUPNÉ ONLINE ZDE https://goo.gl/phHSa1
Celková délka programu: cca 3 hodiny

Speciální filmový večer v Moravské galerii připomene výročí neslavného „Vítězného února“. Program odstartuje v 18 hodin komentovanou prohlídkou výstavy Paneland s jejím kurátorem Rostislavem Koryčánkem, po které bude následovat uvedení kultovního filmu Panelstory režisérky Věry Chytilové z roku 1979. Navíc v obýváku panelákového bytu Husákova 3+1 se můžete těšit na další vybraný lahůdkový materiál, který poběží přímo v našem retro televizoru.

PANELSTORY aneb jak se rodí sídliště
V roce 1979 se zrodila pocta sídlištnímu životu Panelstory. Oslava života, který se neohlíží zpět a neulpívá v bahně sentimentu, snad jen v bahně stavenišť. Mrazivá satira, která je až příliš skutečná.

CHILDREN OF THE BLOCKS, CELEBRATE WITH US
Art Cinema projection within the exhibition PANELAND, we will present Věra Chytilová’s cult film PREFAB STORY, you can also take part in a commented tour of the exhibition with its curator Rostislav Koryčánek.

TICKETS:
Full price 200 Kč
Students, seniors, ZTP 180 Kč
TICKETS ONLINE HERE https://goo.gl/phHSa1
Full programme runtime: circa 3 hours

Special film night in Moravian Gallery will commemorate the anniversary of the infamous “Victorious February”. The programme will start at 18 o’clock with a commended tour of the exhibition Paneland with its curator Rostislav Koryčánek followed by the projection of the cult film Prefab Story by the director Věra Chytilová from 1979. Moreover, in the living room of a prefab flat Husákova 3+1 you can look forward to seeing other delicious selected material which will be played on our retro TV.

PREFAB STORY
This homage to a life in the blocks was shot in 1979. It is a celebration of life which does not look back and does not dwell in the mud of sentiment – well, perhaps it does a little in the mud of building sites. Chilling satire which, at times, feels way too real.

28. 2.  (18:00–21:00)
Husova 14, Brno, Brno
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ