"Při sanaci a konzervaci se ukázalo, že může jít o unikátní artefakt z 9. až 10. století, který je výjimečný spojením stříbrem tauzovaného výzdobného motivu a miniaturního provedení. V souvislosti s ne zcela jasnými nálezovými okolnostmi vyvstala i nutnost ověření autenticity nálezu," řekla ČTK Sehnoutková.

Nodosaurus Borealopelta markmitchelli
Uhynul před 110 miliony let. Teď fosílie dinosaura vydala své největší tajemství

Nálezce našel zkorodovanou železnou sekeru-bradatici loni v květnu v lese u obce Bašnice na Jičínsku a poté ji předal archeologům. Ukázalo se, že podle způsobu provedení a výzdoby sekery jde o ojedinělý nález, a to nejen v národním, ale i ve středoevropském kontextu. Nejvýraznějším výzdobným motivem jsou ptáci na těle sekery, další výzdoba je po obvodu nástroje. Tzv. ptačí sekerka je široká okolo tří a dlouhá přes deset centimetrů.

Cílem průzkumu v laboratořích Archeologického ústavu bylo zjistit stav předmětu, určit složení použitých materiálů, způsob výzdoby a ověřit jeho pravost.

Pátrání archeologů pokračuje

"Rentgenový snímek prokázal, že výzdoba byla provedena před uložením sekery do země. Podařilo se dokázat, že sekera byla vyrobena ze železa a pro výzdobu bylo použito téměř čisté stříbro se stopovou příměsí zlata a mědi. Ukázalo se, že všechny zkoumané techniky jsou pro období raného středověku typické a provedené analýzy potvrzují autenticitu předmětu," řekla ČTK Sehnoutková.

Přesto stále chybí více informací o původu a místě výzdoby sekerky, proto pátrání archeologů dál pokračuje. "V oku sekery byl při sanaci nalezen drobný zbytek dřevěné násady, který také projde odbornou analýzou," dodala Sehnoutková.

Mnoho světových měst se potýká s velkým problémem. Ovzduší je stále více znečišťováno.
Vědci objevili na Zemi místo s nejméně znečištěným vzduchem

Tento typ sekerky je typický pro období a oblast Velké Moravy, neobvyklá je ale kombinace jejího miniaturního provedení a výzdoby. Výzdoba je provedena technikou stříbrné tauzie (zdobení kovu kovem za studena) a plátováním, což podle vědců na raně středověkých sekerách nebývá často. Vzhledem k jejím menším rozměrům vědci předpokládají, že šlo o předmět, který náležel chlapci a měl symbolický význam.

Nález je majetkem Královéhradeckého kraje a v současnosti je uložen v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, jehož zřizovatelem je kraj. Nálezce dostal odměnu 60 000 korun.