Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka je faktorů, proč je v některých obcích pouze jedna kandidátní listina, více. Ve většině případů je počet lidí, kteří by v nich podle něj chtěli kandidovat, příliš nízký a více než jednu kandidátní listinu pak není možné poskládat. Dalším důvodem může být fakt, že pokud má obec po několik volebních období úspěšného starostu, který vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti mohou být ke kandidatuře příliš demotivovaní. Třetím hlavním motivem bývá domlouvání funkcí mezi kandidáty před samotným podáním kandidátek. „V konečném důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují,“ vysvětlil Kopeček.

Jednou z obcí, kde občané nebudou mít ve volbách příliš na výběr, jsou i Branišovice. Za jedinou stranu, TOP 09, zde kandiduje devět kandidátů. První místo obsazuje Marek Sovka, který je dnes starostou a ve své funkci hodlá pokračovat i nadále. Absenci protikandidujících uskupení připisuje jednotě mezi aktivními občany, kteří se chtějí v obci angažovat. Jedinou kandidátku přitom Branišovice měly už v roce 2018. „Všechny spolky a všichni aktivní občané, kteří chtějí pro obec něco dělat, se spojili do jedné kandidátky. Pravidelně se scházíme a kdo chce něco dělat, tak dělá. V práci pro obec nikomu nebráním. Zatím proti nám nikdo nekandiduje. Je to tak, že jsme se všichni na všem domluvili a táhneme za jeden provaz,“ uvedl.

ONLINE VOLEBNÍ REPORTÁŽ ZDE

To, že nemá žádného konkurenta, ale Sovka přisuzuje i tomu, že požadavkům obyvatel vychází vstříc. „Po celou dobu jsme měli setkání občanů se starostou, veřejné představení jednotlivých architektonických studí a celé čtyři roky jsme s občany komunikovali. Když lidé chodí na zastupitelstvo s nějakou žádostí, tak ji vždycky vyřešíme a čtyři roky jsou poměrně dlouhá doba na to, abychom lidem pomohli a snažili se řešit to, co je trápí. Na posledním zastupitelstvu v pondělí už zbyla pouze jedna žádost na odprodej zahrady. Když můžu ale něco vyřešit sám, nenechávám to jednou za tři měsíce na zastupitelstvo a vyřeším to hned,“ řekl Sovka.

close Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout. info Zdroj: Deník zoom_in Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.

Žádný odpor nebo vymezení vůči čemukoliv se podle něj v obci zatím nezvedlo. Lidem podle něj nic nechybí. Tamní zastupitelé si dokonce v polovině volebního období nechali zpracovat dotazník spokojenosti. Občané v něm měli odpovídat na otázku, nakolik jsou s prací starosty a zastupitelstva spokojení. Ze čtyř stovek respondentů nad patnáct let, kterým byl dotazník zaslán, se jeho autorům vrátilo zhruba dvě stě, z toho 197 z nich zaškrtlo, že je s s prací hlavního představitele obecní správy spokojeno. Připomínky se podle Sovky týkaly pouze „psích“ košů, velikosti košů na zastávkách nebo úpravy zastávek. „Jednotlivé připomínky, které jsme v dotazníku měli, jsme postupně plnili. Jsem přesvědčený, že občané, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti toho, co je potřeba vyřešit, jsou na danou věc největšími odborníky a je důležité vždycky alespoň část z jejich názoru do řešení zapracovat,“ myslí si Sovka. Dodává, že pokud jsou podněty proveditelné, a nejedná se například o výstavbu KFC v Branišovicích, se je snaží vždy plnit. Kromě toho každý týden na své sociální sítě zveřejňuje, co se v předchozím týdnu v obci událo. Radnice také každý měsíc vydává video zpravodaj a jednou za půl roku zpravodaj tištěný.

Podle místního občana Pavla Fučíka je starosta oblíbený. „My máme mladého, ale velmi šikovného starostu. Výsledky tu jsou. Pokud by tam byl někdo jiný, těžko říct, zda bychom byli spokojení. V Branišovicích je spousta aktivit, až už jsme si říkali, že je toho celkem dost. Starosta to ale dovede ukočírovat,“ uvedl Fučík.

Kdo chce být starostou v Branišovicích? Podívejte se na kompletní kandidátky ZDE

Přesto naráží na jednu důležitou věc – Branišovičtí nemají srovnání. Fučík to připisuje spíše nízkému počtu kandidátů a je přesvědčený, že politickou soutěž to rozhodně omezuje. „Co na to říct, nejsou zájemci, kteří by chtěli chodit do politiky, od toho se to všechno odvíjí. Ocenil bych, kdyby byli, protože takhle je nám to předeslané. Tohle jsou ti, které zvolíte, ať už souhlasíte, nebo nesouhlasíte,“ myslí si Fučík.

S ním souhlasí i Kopeček. „V případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ uzavřel.