Výstavu fotografa Zbyňka Maděryče Privata Gaudia inspirovaná kouzly očekávaného mateřství, exkurzi po Ústřední knihovně nebo koncert folkové skupiny Tabard, si mohli návštěvníci užít v prostorách knihovny na Kobližné ulici v Brně. Dětem se zrakovým postížením se věnovaly pracovnice z hračkárny Agátin svět. Chodby Ústřední knihovny obohatily výtvarné intervence Michaely Kachtíkové a Radky Částkové s názvem Surovost pod nánosem líbivosti.