Oslzlý do úřadu nastoupí prvního února příštího roku. „Naše škola musí směřovat k živému a aktivnímu začlenění do společnosti. Jejím smyslem a středobodem však je pedagogický proces zejména na úrovní ateliérů a kateder brněnské akademie,“ řekl dvaasedmdesátiletý dramaturg, scénárista, herec, divadelní ředitel a vysokoškolský pedagog Oslzlý.

Dodal, že z pozice rektora brněnské umělecké akademie chce prosazovat úspěšné pokračování a dokončení Janáčkova kulturního centra s velkým koncertním sálem. Hovořil také o společném projektu obou fakult Dny JAMU, kterým by se brněnská akademie prezentovala v hlavním městě.

Spolu s Petrem Oslzlým kandidovala na post rektora profesorka Maria Willi z hudební fakulty.

Oslzlý působí poslední čtvrtstoletí také jako ředitel Centra experimentálního divadla a podle něj mu právě zkušenost s vedením této instituce může pomáhat v rektorském úřadu. Je spjatý i s Divadlem Husa na provázku, a to od počátku 70. let jako dramaturg. Oslzlý po roce 1989 působil také jako poradce prezidenta Václava Havla.