Hudební večer je součástí oslav 70. výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. „Divadelní fakulta JAMU má jako jediná škola v České republice obor muzikálové herectví. Je to obor, v němž se snoubí pohyb, hlas a herecké gesto,“ uvedl děkan divadelní fakulty Petr Fancán.


Vivat Academia!
Slavnostní koncert studentů a absolventů muzikálových ateliérů JAMU. 
Datum a místo: 31. května, 18.00 na Hudební scéně Městského divadla Brno.

Na koncertě v Městském divadle se setkají studenti i absolventi muzikálových ateliérů. „V první půlce večera vystoupí studenti čtvrtého ročníku se svým divadelním projektem Kinovály. Ve druhé části večera zazní slavné muzikálové skladby,“ řekl režisér Stanislav Slovák s tím, že účast přislíbili Tomáš Kočko, Vlastimil Korec, Petra Vraspírová a herci spjatí s Městským divadlem: Petr Gazdík, Hana Holišová či Dušan Vitázek. Jejich pěvecká čísla doplní projekce historických fotografií.

Vznik ateliéru muzikálového herectví v Brně je spojen s léty 1990/1991, kdy jej vedli Richard Mihula a Zdena Herfortová. Poté to byli Radek Balaš a Ladislav Lakomý. Vstupenka na slavnostní koncert stojí 260 korun. „Začátek je v šest hodin večer,“ upřesnil specialista pro vnější vztahy akademie Luboš Mareček.

Autor a režisér Arnošt Goldflam.
Divadlo Bolka Polívky uvede Hrůzu v Brně, grotesku Arnošta Goldflama
Zdroj: Youtube

Tenkrát na západě v podání Věry Špinarové. Zdroj: Youtube