Nedávno otevřenou výstavu si lidé prohlédnou v galerii Památníku A. Muchy na ivančickém Palackého náměstí. K dispozici je více než čtyřicet originálních exponátů. Návštěvníci mají možnost seznámit se s autentickými předměty nalezenými při archeologickém výzkumu ivančického bratrského sboru.

K prohlédnutí je rovněž řada dokladů vysoké knižní kultury Jednoty bratrské, například bohatě ručně kolorovaný kancionál z roku 1572 nebo komplet všech šesti svazků Bible kralické. „Speciálně pro výstavu vznikl i počítačový model kostela a bratrského domu, založený na archeologických poznatcích. Návštěvník tak má možnost získat jasnou představu o tom, jak dnes již z větší části neexistující bratrský areál v Ivančicích vypadal a kde tedy vznikaly všechny duchovní a kulturní počiny, které dodnes obdivujeme,“ sdělil kurátor výstavy Jiří David.

Zdroj: Youtube

Doplnil, že výstava je koncipovaná do pěti kapitol: Jednota a její ivančický sbor, Školy a vzdělanost, Liturgie a zpěvy, Literatura a tiskárna, Ohlasy a druhý život. Jednotlivá témata jsou zpracována přístupnou formou, řadu rozšiřujících informací zájemci naleznou v připravovaném katalogu, který vyjde do konce roku 2023.

Název výstavy Srdce mé skládá píseň odráží pojmenování jedné z bratrských písní obsažených v ivančickém kancionálu, za jejího autora je považován další z bratrských biskupů Jan Augusta.

Zdroj: Youtube

Jednota bratrská byla církevní společenství působící v českých zemích od poloviny 15. století do nástupu rekatolizace po roce 1620. Vznikla jako svébytné rozvinutí dědictví a ideálů husitského hnutí. Po většinu času svého trvání musela obhajovat svou existenci nebo čelit pronásledování, přesto ve druhé polovině 16. století vyrostla v důležitou církevní instituci, ke které se hlásila řada významných osobností své doby. Své stopy zanechala v řadě oblastí: bratrské biblické překlady měly například vliv na současnou podobu spisovného českého jazyka.

Jednota významně obohatila repertoár české duchovní písně a nesmazatelný je i její vliv na podobu české knižní kultury 16. století. Stalo se tak díky práci bratrské tiskárny, která roku 1562 vznikla právě v Ivančicích a později byla přesunuta do nedalekých Kralic. Výstava vznikla v souvislosti s pětistým výročím narození Jana Blahoslava (1523–1571), biskupa Jednoty bratrské, jehož působištěm se od roku 1558 staly Ivančice.

Zdroj: Youtube

Blahoslav byl mimořádnou organizační osobností, právě díky němu začala v Ivančicích působit tiskárna, jeho překlad Nového zákona podnítil vznik kralického překladu celého biblického textu, redigoval bratrské kancionály, pečoval o archiv své církve a napsal a vydal řadu polemických, mravoučných či historiografických děl, z nichž některé vycházely tiskem ještě za jeho života.

Výstava Srdce mé skládá píseň začala vernisáží v úterý 5. září 2023. „Lidé si ji mohou v galerii Památníku A. Muchy na Palackého náměstí 9 v Ivančicích prohlédnout do neděle 26. listopadu,“ pozval Vladan Dokoupil, který je tiskovým mluvčím Muzea Brněnska. Právě pod tuto instituci ivančické muzeum spadá.