Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a svůj profesní zájem upřela k historickému a současnému sklu. "Stala se ředitelkou Uměleckoprůmyslového muzea, kde se současně ve funkci kurátorky věnovala sbírce skla. V šedesátých letech po vzniku Moravské galerie byla pověřena vedením Ústavu užitého umění a stala se zástupkyní ředitele. Položila základy nové akviziční politiky ústavu, rozběhla intenzivní výstavní činnost a podílela se na otevření nové stálé expozice," uvedla Markéta Žáková z brněnského magistrátu.

Jiřina Medková podle ní také vedla komisi pro výkup starožitností pro muzejní instituce v Brně. "Jako kurátorka iniciovala významné akce – Trienále řezaného a rytého skla, přehlídky skleněné plastiky Metamorfózy skla či Skleněná plastika," upřesnila Žáková s tím, že v roce 2009 byla kunsthistoričce za její celoživotní práci udělena Cena města Brna v oboru společenské vědy.

Rozloučení se zesnulou se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.