Májový koncert, který v Redutě uvedete, propojí operetní žánr s operním, zazní i Mozartova či Dvořákova dueta. Jaké téma pro vás bylo podstatné?
S Evou Šlapanskou, která se postarala o dramaturgii, jsme vycházeli z tématu máj – lásky čas. Tady bych doplnil k Mozartovi a Dvořákovi právě i Smetanu, z kterého jsme se inspirovali pro název koncertu Když zavítá máj. Je to ústřední árie z jeho opery Dvě vdovy. No a pak to šlo už samo. Hezké, líbezné, milé a něžné árie a dueta. Proto jsme si jako „hosta“ pozvali Základní uměleckou školu varhanickou Brno pod vedením ředitelky Stanislavy Syrkové, kde zazpívá pětadvacet dětí.

A ono propojení žánru operetního a operního?
Není to zase tak daleko od sebe. Chtěli jsme rozšířit a zpestřit náš repertoár: všichni jsme především operní pěvci studující tento žánr. A operetou jsme vyplnili nedostatek tohoto žánru.

O přestávce diváky lákáte na takzvanou lesní pedagogiku. Co přesně to znamená?
Lesy ČR jsou naší oporou. Každý náš projekt, představení či koncert podporují a jsme za to rádi. Lesní pedagogika, pod vedením Ivany Čermákové, je doplňující akce, v pořadí již druhá. První byla loni při velikonoční operetě Na tý louce zelený. Celé foyer Divadla Reduta se nám hezky zazelenalo poznávacími prvky, kvízy či upoutávkami. Je to milá akce, aby lidi v dnešní době věděli, jak se k lesu chovat, jaké krásy tam máme a zbytek neprozradím, aby se diváci přišli podívat.

close Josef Šabaka. info Zdroj: archiv operetního studia zoom_in

Jaké party zazpíváte vy? A na jaké z dalších sólistů dnešního koncertního programu byste rád upozornil?
Můj hlasový obor je tenor, tedy zazní například Jeník z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, Jiřík z Čerta a Káči Antonína Dvořáka, operetní árie Paganini od Lehára a další. Silvie Adamová zazpívá například Vendulku z opery Hubička, ale nejrozkošnější je v jejím podání rozverná Juliška. Markéta Böhmová rozněžní diváky árií Terinky z opery Jakobín a nově uvede operetní árii Lízy ze Země úsměvů.

S operetním studiem za sebou máte i několik premiér známých operetních titulů, které v Redutě stále příležitostně uvádíte. Vždy máte vyprodáno. Je podle vás po operetě v Brně hlad?
Jak zmiňujete, máme stále vyprodáno, tedy věřím, že je.

Chystáte do budoucna nějakou další inscenaci?
Zatím ne, protože podmínky, které máme, nejsou jednoduché. Víc bych to nerad rozebíral, ale určitě ještě několikrát operetní diváky potěšíme. V Brně máme víc kulturních stánků, kde bychom rádi působili. Už teď můžeme diváky pozvat na 6. prosince do Semilassa na Velký vánoční koncert. Dále připravujeme koncerty operních, operetních a muzikálových melodií.

Vznik operetního studia je spjat především s vaším jménem, vy teď přitom studujete vysokou školu. Jaké studijní plány máte ještě před sebou?
Operetní spolek vznikl v roce 2014 a rok poté jsem byl přijat na Ostravskou univerzitu na fakultu umění, obor operní zpěv, ve třídě Tatiany Teslii. Příští rok tedy končím bakalářské studium. O magisterském ještě pouvažuji. Určitě se o to aspoň pokusím, abych jednou nelitoval.

Vy jste se přitom vždy nepohyboval v ryze hudebním světě, ale věnoval se i zcela jiným povoláním. Jakou zkušenost vám tato praxe dala?
Ano, mám vystudovaný obor kuchař – číšník, poté jsem si ještě dodělal ekonomické vzdělání. Musím říct, že žiji opravdu bohatý život, dalo mi to široký rozhled a také nadhled. Nebylo mi úplně přáno jít jednoduchou cestou. Ale velmi si vážím každého krůčku, který mne vede kupředu. A víte, co je na tom všem nejúžasnější? Když je premiéra, představení či koncert, tak svůj ansámbl jako kuchař dokážu obšťastnit svými gastronomickými laskominkami, jako ekonom jim hezky spočítám honorář no a jako interpret ještě obohatím diváky tenorovým zpěvem.