Před nástupem do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kterou vykonával v letech 2010 až 2013, působil Herman na různých pozicích v církevní a státní administrativě. Po zvolení poslancem za křesťanské demokraty v roce 2013 byl v roce 2014 jmenovaný ministrem kultury.

Česká republika má ve Vaduzu honorární konzulát již od roku 2018. Funkci honorárního konzula od té doby zastává Thomas Zwiefelhofer.

Historicky jsou obě země velmi úzce spjaty. Společná minulost sahá až do roku 1249, kdy Přemysl Otakar II. převedl na Jindřicha z Lichtenštejna Mikulov na jižní Moravě. Díky tomu se stala rodina Lichtenštejnů jedním z předních šlechtických rodů v českých zemích. "Zejména na jižní Moravě jsou dodnes viditelné četné stopy jejího intenzivního působení v oblastech kultury, hospodářství a vědy. Nejviditelnějším důkazem aktivní péče Lichtenštejnů o svěřené oblasti jsou Valtice a Lednice, které jsou součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO," podotkl mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

K přerušení úzkých historických vazeb mezi Lichtenštejnskem a Československem, později Českou republikou, došlo v důsledku dramatických událostí dvacátého století. "Diplomatické vztahy mezi oběma státy byly opět obnoveny teprve po více než sedmdesáti letech, a to 8. září 2009, kdy byla ustanovena také paritní společná komise historiků v čele s Arthurem Brunhartem a profesorem Tomášem Knozem," připomněl Růžička.

Lichtenštejnsko a Česká republika jsou úzce propojeny i hospodářsky. "A to díky společnému členství v Evropském hospodářském prostoru a prostřednictvím smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jakož i zásluhou lichtenštejnských firem působících v České republice. Základem spolupráce v oblasti vzdělávání je výměna studentů mezi Lichtenštejnským gymnáziem a Gymnáziem Matyáše Lercha v Brně a dohoda o spolupráci na univerzitní úrovni. Řada bilaterálních projektů v České republice je financována z finančních prostředků Evropského hospodářského prostoru," zmínil mluvčí.

Jedním z úkolů zřizovaného honorárního konzulátu má být posílení vazeb mezi oběma zeměmi. "Zejména na jižní Moravě, v oblasti kultury, vzdělávání a ekonomiky a vytvoření základu pro hlubší spolupráci, jež by dokázala překonat potíže z minulosti," uvedl Růžička.