Informaci odborníci dohledali v deníku Marianne Löw-Beerové. „Alfreda Löw-Beera si vzala ve Vídni v roce 1901 a ve svých zápiscích vzpomíná, že nechtěla dělat příliš rozruchu, když se přiblížilo stříbrné výročí svatby. Nicméně jejich děti jim v roce 1926 koupily Cézannův obraz, který se stal novou ozdobou vily. Jaký to byl obraz, to se už nejspíš nedozvíme. Když musela rodina na sklonku třicátých let utéci do zahraničí, obraz a většina cenností zřejmě zůstaly ve vile,“ uvedl kurátor a historik Jakub Pernes.

V roce 1940 zabavili vilu Němci pro potřeby tajné státní policie gestapa. O rok později 1946 byla nad vilou ustanovena národní správa a v roce 1954 se stala majetkem československého státu. Válečné roky podle Pernese přečkalo jen nejzákladnější vybavení jako postele, skříně či koberce. „V soupisu národní správy z roku 1945 se žádný hodnotnější obraz neobjevuje,“ potvrdil Pernes.

Tajemství obrazu Paula Cézanna v Brně
Cézannův obraz v Löw-Beerově vile: Podle zjištění historiků koupily děti manželům Alfredu a Marianne Löw-Beerovým obraz francouzského malíře Paula Cézanna v roce 1926, a to k stříbrnému výročí svatby. Obraz se stal novou ozdobou vily, a to i poté, co se musela rodina na sklonku třicátých let odstěhovat do zahraničí. Jaký obraz to byl a co se s ním později stalo, není zatím zjištěno.

HLEDÁ SE OBRAZ I SKŘÍŇ

Uvedena je tam ale například takzvaná antická skříň ceněná na deset tisíc korun československých. „Jednalo se o dobře dochovanou starožitnou holandskou skříň s mohutnou reliéfní architekturou, která byla už na podzim 1945 odvezena do městského muzea. Z archivních dokumentů vyplývá, že národní správce firmy Moses Löw-Beer upomínal po několik dalších měsíců muzeum o dlužnou částku deseti tisíc. Zda ale muzeum zaplatilo a skříň vily je ve sbírkách současného Muzea města Brna, zatím nevíme. Kolegové tuto možnost stále prověřují,“ řekla historička a vedoucí vily Löw-Beer Petra Svobodová.

Pravděpodobnost objevu skříně není podle ní příliš vysoká. „Muzejní sbírky se několikrát stěhovaly, poválečné akvizice se mnohdy zapisovaly hromadně a velmi povšechně, například: německý či židovský majetek,“ dodala Svobodová.

DOMÝŠLET HISTORII

Brněnská vila Löw-Beer je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. Židovskému velkoprůmyslníkovi a obchodníku s textilem Alfredu Löw-Beerovi patřila v letech 1913 až 1939. „Vzhledem k válečným a poválečným osudům vily byla zde již zmíněná úřadovna gestapa a v letech 1962 až 2012 domov mládeže, se do současnosti z původního vybavení vily z meziválečného období nezachovalo téměř nic. K dispozici nejsou ani dobo-vé fotografie interiéru, takže tehdejší podobu vnitřního zařízení si lze jen domýšlet. Jednu z mála takových zmínek obsahuje právě deník Alfredovy manželky Maria-nne,“ podotkla Svobodová.

V památkově obnovené vile Löw-Beer si návštěvníci mohou prohlédnout expozici Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, přístupná je také knihovna. Další výstavy hostí Galerie Celnice v zahradě vily. „Do 30. července zde trvá výstava fotografií České dědictví UNESCO. Od 1. do 27. srpna pak na tuto výstavu naváže Tuniské dědictví UNESCO,“ podotkla mluvčí vily Lenka Buchtová s tím, že vstup do Galerie Celnice je volný.

Obrazy Paula Cézanna v České republice 
Jedinou galerií, která v České republice Cézannovo dílo vlastní, je Národní galerie v Praze.
Z olejomaleb je to zátiší obraz domu a statku v Jas de Bouffan a portrét Joachima Gasqueta (na snímku). Kromě toho vlastní galerie další čtyři Cézannovy kresby a jednu grafiku. Všechny tři obrazy byly zakoupeny v roce 1923 československým státem.