Je možné, že s nadcházející dubnovou volbou čtyř členů rady budou spory dále gradovat. Jak současnou situaci vnímají ředitelé brněnského a ostravského televizního studia? Deník oběma položil stejnou otázku:

Jaký je váš pohled z místa ředitele regionálního studia ČT a dlouholetého televizního pracovníka na aktuální situaci v Radě ČT, která se snaží vyvíjet tlak na generálního ředitele Petra Dvořáka a zasahovat do nezávislosti této důležité veřejnoprávní instituce?

Krajský soud v Brně projednával v úterý případ vraždy ve stádiu pokusu, který se stal loni v září v brněnské ulici Cejl.
Napadený z Cejlu přežil jen díky pomoci záchranářů, útočník dostal devět let

Jan Souček, ředitel televizního studia Brno:

„Jsem už dostatečně zralý na to, abych, když něco vypadá jako husa, kejhá jako husa a plave jako husa, hledal jiná vysvětlení, co by to mohlo být. Nemám k dispozici všechny písemnosti, které rada projednává, a jednání sleduji v on-line přenosu. Jsem ale původním vzděláním právník a musím konstatovat, že zejména v poslední době některé kroky a argumentace radních míří úplně jinam, než kde jsou skutečné potřeby a zájmy České televize. Přístupy některých členů rady se výrazně vymykají běžnému chápání některých pojmů v právní terminologii. Jsem přesvědčený o tom, že Česká televize je pod vedením Petra Dvořáka nezávislá a svobodu slova si bedlivě hlídá. Kdyby to tak nebylo, nemohl bych s ní spojovat svoje jméno.”

Policisté na koních kontrolují jihomoravské chaty.
Chaty na jihu Moravy kontrolovali i policisté na koních, jednu našli pootevřenou

Miroslav Karas, ředitel televizního studia Ostrava:

„Část Rady České televize se snaží přivlastnit si práva správní rady, která rozhoduje jaké pivo se má vařit a jak vysoká pěna má být. Jenže mandát správní rady nemá. Celou situaci od loňského jara, kdy jsem převzal vedení Televizního studia v Ostravě, vnímám jako každým jednáním Rady dávkovaný útok na veřejnoprávní médium. Nejde jen o hlavu současného generálního ředitele, ale o zajištění politické kontroly nad televizí, především jejím zpravodajstvím. Přestože z úst některých radních slyšíme důsledné odmítnutí politického tlaku na ně samotné, řízení vozu ze zadního sedadla je spíše patrné. Například poslední propašování dodatku o vyváženosti zpravodajství ohledně účasti SPD je toho jasným důkazem."

"Osobně jsem se tří jednání rady zúčastnil a zjistil jsem, že řada radních nemá ani minimální znalosti o chodu televize. Přednost před porozuměním tak dostává neznalost, povýšenost, možná politická poslušnost. Rada České televize bude tak silná, jak bude silný zájem poslanců udržet veřejnoprávní charakter České televize a nezměnit ji na propagandistický hlas politiků. Většina radních Českou televizi hodnotí pouze pohledem na pár publicistických a zpravodajských pořadů a odmítá pozitivní pohled na přísně veřejnoprávní charakter napříč vysíláním a ocenit jakýkoliv pozitivní krok zvláště v období pandemie."

"Obávám se po zkušenostech z Polska, Rusko je v této souvislosti zbytečné uvádět, že aktuální kroky rady cíleně vedou k obdobnému totálnímu prosazení politického vlivu na televizi. Pohled na vyváženost zpravodajství ve veřejnoprávní televizi u severních sousedů je zoufalý. Opozice je zesměšňována, její zástupci ponižováni a adorace představitelů vlády je každodenní. Ne vyváženost, ale poslušnost je na prvním místě. To má být vzor?"

BARBORA PEŠTÁLOVÁ