Tento list pochází z antifonáře Elišky Rejčky, jednoho z devíti rukopisů, který v roce 1323 darovala královna vdova klášteru na Starém Brně.

„Ve 20. století se dostal do zemského archivu, a právě z něho byly někdy ve válečných nebo poválečných letech ukradeny čtyři listy. Na jednom z listů byla velmi cenná iluminace zobrazující korunovaci Panny Marie, které přihlíží klečící Eliška Rejčka,“ popsala mluvčí Muzea města Brna Barbora Kachlířová.

Herec Bolek Polívka.
Komplikace. O zázemí Divadla Bolka Polívky i kina Scala bude jasněji až v září

Více jak sedmdesát let byl považován tento list za ztracený. „Až v nedávné době se nečekaně objevil na aukci starožitností a byl zakoupen českým sběratelem a mecenášem,“ sdělila mluvčí. Ve dnech 2. až 20. srpna bude list spolu s dalšími rukopisy z Rakouské národní knihovny prezentován na výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku na Špilberku.

Fakta ke zcizenému listu č. 84 z rukopisu Antifonáře FM7:
• v letech 1315 až 1323 vznikl soubor devíti unikátně iluminovaných liturgických knih. Vzácné a drahé rukopisy Eliška Rejčka věnuje klášteru cisterciaček na Starém Brně, který v roce 1323 založila
• v roce 1782 byl klášter na Starém Brně zrušen Josefem II. a rukopisy Elišky Rejčky se dostaly do několika institucí
• antifonář označený FM7 byl uložen v guberniální registratuře mezi ostatními písemnosti ze zrušených klášterů
• v roce 1837 se rukopis dostal do Františkova muzea (dnešní Moravské zemské muzeum)
• po roce 1900 jsou cenné písemnosti včetně středověkých rukopisů převzaty z muzea do Moravského zemského archivu, který se na uchovávání archiválií specializuje
• od roku 1907 sídlil archiv v nově postaveném Zemském domě II. na Žerotínově náměstí v Brně (budova dnešního Krajského úřadu)
• v roce 1931 historik Jan Květ publikuje knihu o rukopisech Elišky Rejčky, kde je zveřejněna i černobílá fotografie později ukradené strany č. 84 antifonáře FM7
• v letech 1944–1945 byly cenné archiválie z Brna odváženy do několika moravských zámků, např. Buchlovic nebo Letovic. Nejvzácnější dokumenty byly přesunuty do sklepů a trezorů Moravské banky a Zemské hypoteční banky v Brně. Cílem stěhování bylo zmenšit nebezpečí jejich zničení
• odvezené archiválie byly zpět do Brna postupně převáženy v letech 1945–1947
• po roce 1950 je zjištěna krádež čtyř listů z rukopisu
• kolem roku 2020 se list č. 84 objevuje na aukci a dostává se do soukromé sbírky sběratele z Moravy
• ve dnech 2. až 20. srpna 2023 vystavuje "ztracený" list Muzeum města Brna na hradě Špilberku ve výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku uspořádané k připomenutí 700. výročí založení kláštera na Starém Brně.
*Muzeum města Brna