„Interaktivní výstava v Pavilonu Anthropos připomene 200. výročí narození zakladatele evoluční teorie Charelese Darwina a současně také 150. výročí vydání jeho slavného díla O původu druhů přírodním výběrem,“ uvedl ředitel Moravského zemského muzea v Brně Martin Reissner.

Návštěvníci expozice se seznámí nejen s Darwinovými teoriemi, ale také s okolnostmi, které jej jako nezkušeného mladíka přivedly na loď Beagle Jejího Veličenstva a následně cestu kolem světa. Právě na této výpravě Charles Darwin získal své vědomosti. Z cesty se vrátil jako zkušený přírodovědec.

Na cestě kolem světa si Darwin vedl systematický deník. „Byly to podrobné poznámky ze všech míst, která navštívil. Teprve po návratu do Londýna došel k poznání, jak se mohou jednotlivé druhy měnit a jak se evoluce projevuje,“ přiblížil historické souvislosti spoluautor výstavy Jiří Sekerák. Dodal, že Darwinovi pak trvalo více než dvacet let, než své názory zveřejnil.

I okolnostmi vzniku Darwinovy knihy se výstava zabývá. Nastiňuje přírodovědcovy základní myšlenky a vysvětluje, proč a v jaké formě zůstávají v popředí zájmu současné biologie a medicíny.

Úvodní část výstavy však návštěvníky nejpreve přenese o několik tisíciletí zpět. „Fenomém vymírání zde představuje přes pět set let starý strom. Řez jeho kmene doplní exempláře vyhynulých zvířat nebo čtyřsvazková faksimile popisující Darwinovy zoologické objevy,“ uvedla spoluautorka výstavy Růžena Gregorová. Dodala, že vystavená napodobenina starého rukopisu je jediným výtiskem v České republice a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ji daroval profesor z Kalifornie.

Mezi další vzácnosti na výstavě patří houba Cyttaria Darwini. „Půjčili jsme si ji z Královské botanické zahrady v Kew. Darwin tento vzorek přivezl z Ohňové země,“ uvedl spoluautor výstavy Miroslav Šebela. Soukromý život slavného přírodovědce připomene napodobení jeho zahrady. Záhony petrklíčů upozorní na objev dvoutvárnosti u rostlin, skupinka holubů zase na důležitá studia použitá při utváření teorie o přírodním výběru. Takzvaný červí kámen zachycuje Darwinovy pokusy se žížalami. O nich tvrdil, že mají velký význam při formování povrchu země.

„Darwin vlastně neustále pochyboval o platnosti své teorie. Přesto po zbytek života nepřestal pracovat na tom, aby ji obhájil a porozuměl jejím důsledkům,“ dodala Gregorová. Po výpravě na Beagle již Darwin znovu necestoval, prostřednictvím dopisů upevňoval svá přátelství a získával nové poznatky. Dokládá to i kopie dopisu Emila Holuba, který se na výstavě také nachází.

Darwinova evoluční teorie (jak se jeden druh může změnit v jiný) přesvědčila biology na celém světě. Současně však vyvolala otázky, o nichž se odborníci dodnes nepřestávají přít.

Výstava Darwin
Místo: Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
Otevřeno: od úterý do neděle, vždy od 9.00 do 17.00. Výstava potrvá do 7. ledna 2010.
Pořádá: Moravské zemské muzeum v Brně. Doprovodné akce: projekce filmů, přednášky, prohlídky s výkladem pro školy