Farmář považuje dohodu s Agrofertem za vítězství. „Oslavujeme, protože z původně navrhovaného odškodnění které dělalo necelých šestnáct procent ze způsobené škody, se nám povedlo vyjednat pětačtyřicet procent celkové škody a ukončit tento případ,“ sdělil Kožnar.

Jak dodal, neméně důležitý byl fakt, že se farmářům povedlo ze smlouvy s Agrofertem vyškrtnou a zrušit jejich dohodu o mlčenlivosti. „Tedy něco, co nám předkládali v každém návrhu na odškodnění. Tato dohoda by nám teď zakázala mluvit o neférové události s právníky, zákonodárci a s žurnalisty,“ dodal Kožnar.

Agrofert tvrdí, že nešlo o úmysl. „Vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek došlo k minimálnímu nekontrolovanému úletu minerálního hnojiva na sousední pozemky, kde společnost Živá farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Podle kontroly záznamu z GPS se náš traktor držel od hranice pozemků ve vzdálenosti více než patnáct metrů,“ vysvětlil Deníku mluvčí společnosti Karel Hanzelka s tím, že se už omluvili a následně škodu vyrovnali.

Přesto má pro farmáře tato zkušenost hořkou pachuť na patře. „Proč? Protože případy jako se stal nám, se stávají zemědělců, obcím a lidem téměř dnes a denně. Problém je, že v České Republice po třiceti letech pořád nemáme dostatečné zákony a judikaturu, které by poškozeným pomohly. Kvůli tomuto faktu a skutečnosti, že případy jako je náš se řeší mimosoudně a mají klauzule o mlčenlivosti i kvůli tomu, že jsme v celé republice nemohli najít právníka na zemědělský zákon, který by si na tenhle agro-oříšek troufl, vidíme toto vítězství jako malou prohru pro nás všechny,“ poukázal Kožnar.

Farmář upozorňuje na dlouhodobou absenci právní ochrany. „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sice rozhodl, že jsme oprávněni uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Agrofertem, jehož chování bylo v rozporu se zákonem, ptorože jsme byli okolnostmi natlačeni do pozice dokončit tento nárok na odškodnění mimosoudně, Agrofertu odpadá povinnost zaplatit pokutu. Všichni ostatní zemědělci, kterým se stane něco podobného jako nám, nebudou mít právní a legislativní ochranu, kterou si zaslouží,“ varoval farmář.

Agrofert, pod kterou spadá také Agro Jevišovice, slibuje, že se situace nebude opakovat. „Společnost Agro Jevišovice přijala organizační i technologická opatření, aby se situace neopakovala. Zaměstnanci byli proškoleni a rozmetadlo bylo dovybaveno speciální clonou, aby k nechtěnému úletu hnojiva nedocházelo,“ vzkázal Hanzelka.

Za poničení cizího pole by podle Josefa Stehlíka z Asociace soukromých zemědělců měl původce škody pykat. „Součástí zásad správné zemědělské praxe má být i to, že společnost, která jiné firmě postříká pole chemií, má automaticky přijít o část dotací,“ naznačil Stehlík.

Před lety poničily stroje Agrofertu také úrodu zemědělci Bohumírovi Radovi u Velkého Karlova. Problém mohl vzniknout i kvůli pozemkové úpravě. Případ se čtyřmilionovou škodou nakonec policie odložila.