Unikátní sbírku téměř všech dolnodunajovických novomanželů od první světové války dodnes dal dohromady bývalý kronikář Filip Hron. „Před pár lety jsme oslovili obyvatele obce s nápadem uspořádat výstavu, kterou jsme pojmenovali Svatební den,“ vysvětluje Hron.

Fotografie sbíral necelý rok. Lidé mu je nosili domů nebo na radnici. S informacemi o roku svatby i jmény svatebčanů.

Nakonec se Hronovi podařilo nashromáždit přes pět set fotografií svatebních párů nebo skupin svatebčanů několika generací. A také asi pětadvacet obrazů, které mu obyvatelé obce půjčili. „Navíc jsme získali i svatební oznámení, oddací listy nebo dokonce svatební šaty nevěst, družiček a jiné doplňky. To jsme nečekali,“ vrací se o osm let zpátky Hron.

Ten poté v obci skutečně uspořádal výstavu se svatební tématikou. Názorně ukázala také to, jak se v běhu času měnila móda a zvyky. Ale nezůstalo jen u výstavy. „Jako přílohu ke kronice obce jsem složil také speciální svatební album. Pro naše potomky,“ popisuje devětasedmdesátiletý důchodce.

Album tvoří výhradně fotografie obyvatel Dolních Dunajovic, kteří v obci žijí nebo žili, a jejich potomků. „Každá fotografie má svůj příběh. Zastupují různá období. Lidé tak porovnají, jaké byly svatby dříve a jaké jsou dnes,“ říká muž, který se o obecní kroniku staral v letech 1985 až 1996.

Kromě toho dal dohromady také soupis stárků a stárek, ze kterého vytvořil hodovou kroniku. Spolupracoval rovněž na knize Paměti Dolních Dunajovic.