Tak, děti, popovídáme si o minulém výletu. O tom, co se nám líbilo i nelíbilo, začíná debatu učitelka Tereza Marková. V Montessori Institutu v brněnském Novém Lískovci zrovna začíná vyučování. Patnáct mladších žáků smíšené třídy prvního a třetího ročníku sedí ve skupinovém kruhu. „Jednou týdně máme společný kruh. Je to něco jako třídnická hodina na běžné základce,“ říká učitelka.

Takto spolupracují asi půl hodiny. Žáci vzpomínají na konkrétní situace z výletu. Debatují o tom, co jim fungovalo a co by pro příště mohli zlepšit. Dvojice dívek zmiňuje třeba večerní hluk a jako řešení navrhuje důslednější dodržování programu. Jednotlivé odpovědi žáků učitelka zapisuje na tabuli. Zároveň hraje roli moderátorky, která se na nejasnosti u odpovědí doptává.

Už za rok a půl by měla budova školky na Michalově ulici vypadat takto.
Modernizace brněnské školky Radost v Líšni: rok v provizoriu o kilometry dál

Potom se žáci vrhají do řešení úkolů, na kterých pracují samostatně i ve skupině. Čtyři z nich si sedají k rodilému mluvčímu Ethanu Crabtreeovi, se kterým probírají angličtinu. Jiní si čtou, malují nebo zadání probírají s učitelkou. „Na tabuli máme napsaný denní program. Každé dítě řeší něco jiného. Úkol, na kterém zrovna pracuje, si volí samo podle svého tempa a znalostí. Smyslem celého procesu je naučit děti samostatnosti a zároveň rozvíjet jejich potenciál.,“ komentuje Marková.

Na tabuli jsou dnes napsána témata z matematiky, angličtiny i výtvarné výchovy. Celodenní výuku žáci končí před polednem úklidem třídy a obědem. Potom mohou jít do družiny.

Žádné domácí úkoly

Montessori škola je alternativně-výchovný program vzdělávání, který staví na myšlence rozvíjení poznatků a dovedností dítěte jako jednotlivce. „Jsme dítěti průvodcem světa, městem, přírodou a kulturou. Podporujeme vnitřní motivaci dítěte a zdokonalujeme jeho vyjadřování. Chceme, aby dítě vědělo, že je vždy součástí nějakého dalšího celku,“ přibližuje filozofii ředitelka Petra Komárková.

Obrovskou změnou oproti běžné základní škole je systém známkování. Žák nemá povinné domácí úkoly. Místo vysvědčení získá ohodnocení z každého předmětu zvlášť. Navíc za každý splněný úkol dostane zpětnou vazbu. Jednou za půl roku se učitel a dítě schází také s rodiči. Na této schůzce rozebírají, co se dítěti povedlo i nepovedlo a na základě toho tvoří učební plán do budoucna.

Montessori Institut letos přijal devět nových dětí. Měsíční školné na dítě rodiče vyjde na deset tisíc korun.