Má jít o plnohodnotné dálniční spojení. Rada tak učinila na návrh jihomoravského hejtmana Michala Haška. Ten nesouhlasí s ministrem dopravy Antonínem Prachařem, podle kterého bude spojení Brna a Vídně na české straně od Pohořelic až po hranice pouze dvouproudové kvůli slabšímu provozu.

Podle Haška zástupci Brna a Vídně trvají na mezivládní úmluvě České republiky a Rakouska z roku 2009 o vybudování dálnice.

Hašek vyzve dopisem Prachaře i premiéra Bohuslava Sobotku k vysvětlení. „Po srpnovém jednání s ministrem Prachařem jsem počítal s dvouproudovou komunikací pouze na obchvatu Mikulova s výkupem pozemků na možnost čtyřproudové komunikace a v úseku mostu přes Nové Mlýny. Proto jsem z vyjádření ministra šokovaný. Z dřívějších vyjádření bylo patrné, že jsme se vždy bavili o čtyřproudové silnici," sdělil Hašek.