Oběh vody budou zajišťovat čerpací stanice na obou koncových bodech, ale také po trase. Napojení na městskou horkovodní soustavu je v plánu v čerpací stanici v Bosonohách. „Položení potrubí na trase by nemělo být příliš technologicky náročné. Vodní toky bude třeba překonat mostními konstrukcemi, ve vyvýšeném terénu na některých místech vzniknou tunely. Do Brna by měly proudit dva miliony gigajoulů tepla ročně,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V Brně pak bude pro připojení soustavy centrálního zásobování teplem nutné připravit napojovací body pro zaústění obchvatných větví, posílit čerpací stanice ve zdrojích a zřídit centrální dispečink. Zajištění propojení tepelného napáječe se stávajícím systémem tepelného zásobování je plánováno takzvanou podkovou, což je páteřní trasa vedoucí z Bosonoh na jih k Bohunicím a na sever do Bystrce a dále na Královo Pole.

Přístroj na léčbu zvětšené prostaty metodou Rezum, která využívá horkou páru.
Účinná léčba prostaty bez operace a bolesti. U jejího zrodu stál brněnský urolog

Výpočty mají potvrdit, zda bude nutné i vybudování další čerpací stanice. Dukovanské teplo umožní také v připojených městských částech odstavení centrálních plynových kotelen a jejich částečné nahrazení výměníkovými stanicemi, které budou potřebovat výrazně méně prostoru a uvolněné místo ve stávajících objektech centrálních plynových kotelen bude moci být využito například pro občanskou vybavenost, služby a obchod. „Z vývoje této krize je zcela evidentní potřeba zajistit členění palivové základny pro výrobu tepla a eliminovat tak možné ohrožení jeho dodávek. Teplo z Dukovan by pak v energetickém mixu tepláren pokrylo padesát procent potřeby tepla v Brně,“ sdělil generální ředitel tepláren Petr Fajmon.

Teplárny také zahájí jednání se starosty, přes jejichž města a obce horkovod povede. První jednání bylo ve čtvrtek odpoledne v Oslavanech na Brněnsku. „Definitivní rozhodnutí o trase vítám, umožní nám to totiž efektivněji plánovat rozvoj obce. A také se nám naskytne možnost se na horkovod připojit. Počítáme s tím, že teplárnám, a tedy i městu Brnu pomůžeme s jednáními o výkupu s vlastníky dotčených pozemků,“ konstatoval starosta Oslavan Vít Aldorf.

Podle Vaňkové plánovaná trasa vede přes více než dva a půl tusíce parcel, z nichž navíc některé mají více vlastníků.

Výstup z memoranda do konce roku

V červnu podepsali představitelé společností Teplárny Brno a ČEZ memorandum o spolupráci na přípravě projektu horkovodu. V memorandu je uvedeno, že výstupy pro rozhodnutí, jestli a za jakých podmínek má horkovod vzniknout, mají být k dispozici do konce roku. „Podle rychlosti, s jakou práce na analýzách postupují, předpokládám, že už v září bychom měli znát úvodní ekonomické parametry projektu, které jsou jednou z klíčových oblastí ovlivňujících reálnost záměru, možnosti čerpání dotací a mít navržené možnosti investorského modelu výstavby,“ uvedla Vaňková.

Dobíjecí stanice pro elektromobily - Ilustrační foto.
Elektroauto si Brňané nabijí snadněji. Nově přibude osm parkovacích míst

Podle generálního ředitele společnost ČEZ Daniela Beneše budou náklady na výstavbu horkovodu v miliardách korun. Zdrojem tepla při spouštění horkovodu podle předpokladu mají být současné čtyři dukovanské bloky. „Celý záměr výstavby horkovodu vnímáme také z pohledu výstavby nového zdroje, který by měl být budoucím potenciálním zdrojem tepla. Realizovatelnost projektu, jeho podoba nebo způsob a případné místo napojení vyplyne z právě probíhajících analýz,“ uvedl generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Systém zásobování tepelnou energií provozovaný teplárnami zajišťuje v Brně dodávky tepla pro více než sto tisíc domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů. Hlavním palivem je nyní téměř výhradně zemní plyn.