Její výsledky předneslo vedení záchranné služby na úterní konferenci. Kontrola skončila již v říjnu. „Výsledek kontroly ukázaly, že informace, kterými argumentují odboráři, jsou většinou lživé a zkreslené," uvedl ředitel záchranné služby Milan Klusák.

Poukazuje tak například na velmi dobré hodnocení komise v oblasti komunikace se zaměstnanci a také odbory. „Chceme s odbory jednat. Nabídli jsme jim jednání o výsledcích kontroly. Zatím ale nemáme odezvu," řekla náměstkyně pro zdravotní péči Hana Albrechtová, která na pozici vystřídala Rudolfa Zvolánka poté, co kvůli vyostřené situaci v září z funkce odešel.

Předseda základní organizace odborového svazu Bohuslav Zrza ale odmítá setkání, dokud nedojde k jednání s nově jmenovaným hejtmanem Bohumilem Šimkem a Radou kraje. „Původní dohoda byla taková, že výsledky dostaneme od komise a vyjádříme se k nim, následně se sejdeme na jednání u kulatého stolu a pak vyjdeme se společnými závěry. Klusák dohodu nedodržel," prohlásil Zrza. Ředitel záchranné služby Klusák ale dohodu popírá.

Odboráři i po uveřejnění výsledků krajské komise trvají na odstoupení Milana Klusáka z vedení organizace. Podle jejich tvrzení právě kvůli němu odchází od záchranné služby lékaři. „Dvanáct z dvaceti lékařů, kteří v poslední době odešli a uvedli důvod, neopustilo své místo kvůli problémům s vedením. Někteří přešli k jiné záchranné službě či odešli do důchodu," řekl Klusák.

Další co Klusák odmítá, je podpora stávky dvě stě padesáti z téměř pěti set zaměstnanců záchranné služby. „Podle mých zjištění čísla nesedí. Například ve Vyškově stávku nepodpořil nikdo. Neviděl jsem také nikdy znění hlavičky podpisového archu," prohlásil Klusák.

Brání se také tvrzení, že některé výjezdové základny nemají dostatek lékařů. V tom ho podpořil i výsledek kontroly, který označil plošné pokrytí kraje záchrannými službami za velmi dobré.

BARBORA TICHÁ