„Rovněž dali mandát vicepremiérovi a ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi k tomu, aby zahájil nezbytná jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí, takzvanou notifikaci. V polovině letošního roku podepíše smlouvy stát s investorem,“ informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Nový zdroj má po šedesáti letech nahradit stávající čtyři bloky, které postupně nabíhaly v letech 1985 až 1987.

Nový blok v Dukovanech má zajistit ekonomicky dostupné dodávky elektřiny a posílit energetickou soběstačnost České republiky. „Aby se vše uskutečnilo za jasných podmínek, které budou respektovat bezpečnost občanů, hájit zájmy České republiky a přitom vnímat odůvodněné obchodní zájmy investora, je nutné vzájemné vztahy upravit smluvně. Nejen to obsahuje vládou projednaný komplexní materiál k novým jaderným zdrojům,“ uvádí zpráva ministerstva průmyslu a obchodu.

Hlavně podle harmonogramu

Smlouvy, které má stát s investorem - společností ČEZ a jeho dceřinou společností Elektrárna Dukovany II - podepsat, jsou dvě: rámcová a prováděcí. První pokrývá celou oblast spolupráce a výstavby od výběrového řízení po provoz. Druhá se týká spolupráce při výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Stát potřebuje jistotu, že se vše dokončí podle harmonogramu bez ohledu na vnější podmínky. S tím smlouvy, které mají být do 30. června předloženy vládě ke schválení, počítají. 

„Musíme být energeticky soběstační, současně také řešit útlum uhlí a požadavky Evropské unie na uhlíkovou neutralitu. I současná situace kolem koronaviru ukazuje, že otázky soběstačnosti a bezpečnosti jsou především na nás, musíme se spolehnout hlavně sami na sebe. Proto potřebujeme nové jaderné zdroje, proto aktuálně řešíme Dukovany II,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Stát nechce nést rizika a vícenáklady

S investorem výstavby - společností ČEZ - jsou podle jeho slov energetičtí experti v denním kontaktu a na přípravě spolupracují. „To v žádném případě neznamená, že by stát nesl podnikatelská rizika nebo vícenáklady za špatné řízení projektu výstavby. Potřebujeme jasné garance. Proto mimo jiné vzniká nový zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, proto smlouvy, díky nimž má stát mít kontrolu nad každým zásadním rozhodnutím, které s novými jadernými zdroji souvisí,“  dodal Havlíček.

V této souvislosti však připomeňme, že stavby tak obrovského rozsahu a tak složité, s tisícovkami dodavatelů, mívají nejen v Evropě, ale i ve světě obvykle nakonec časový skluz a bývají dražší.

Ministři se při pondělním jednání vlády zabývali také zmiňovaným novým zákonem o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Už je připravený, jeho cílem je umožnit státu objednat si výstavbu jaderné elektrárny tak, že bude pevně stanoveno datum uvedení nového bloku do provozu, objem výroby i výkupní cena. „U výkupní ceny se pamatuje na silné garance pro stát a spotřebitele tak, aby nedošlo k překompenzaci podpory na straně investora, respektive provozovatele na pokrytí ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku,“ informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento rezort dostal za úkol předložit návrh zákona vládě do 30. června.  

Kdo to zaplatí

V materiálu k výstavbě nového bloku Dukovan pro vládu nechyběl ani úkol připravit do 31. května návrh modelu financování nových bloků. Klíčové je, aby investice do jádra nezvýšily ceny elektřiny pro spotřebitele. „Evropská unie má bohužel tendenci vytěsnit jádro z tzv. udržitelných investic. To vede k tomu, že evropské banky nejsou moc ochotné nové jaderné zdroje financovat, což zvyšuje cenu úvěrů,“ říká vicepremiér a ministr Havlíček.

Zdůraznil, že Česko usiluje o to, aby Evropa v oblasti energetiky zohlednila možnosti a různé přírodní dispozice jednotlivých zemí. „Pro Českou republiku tak logicky chceme, aby se zvýhodněné úvěry týkaly i jádra, nejen obnovitelných zdrojů energie. To povede k rozumným cenám elektřiny pro naše občany, nechceme takové, do kterých by se promítly vysoké úrokové sazby,“  řekl.

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš uvedl, že zástupci tohoto polostátního elektrárenského gigantu 25. března podali žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Je to rozsáhlý materiál, čítá šestnáct set stran. „Dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022 a následně bude dojednána detailní smluvní dokumentace, včetně potvrzení subdodavatelského řetězce. Do roku 2024 pak dojde k podpisu smluv a uskuteční se další kroky, jako například zajištění územního povolení,“ popsal další kroky Beneš.

Současně s podpisem smluv státu s investorem Jaderné elektrárny Dukovany budou pokračovat jednání s Evropskou komisí ohledně veřejné podpory.

Dohoda a bezpečnost

Ministr Havlíček ještě mimo jiné uvedl, že v kontextu s uhlíkovou neutralitou je třeba postupný přechod a také absolutní nezávislost zemí při rozhodování o zdrojích energie i jejich financování. „Česká republika nadále trvá na tom, že jádro je zelenou investicí. Má totiž nulové emise CO2, což je cíl jak ČR, tak Evropské unie. Výstavba nových jaderných zdrojů je navíc strategickým projektem Česka, který musí respektovat bezpečnostní zájmy státu,“ dodalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Všechny zmíněné informace znamenají řadu důležitých rozhodnutí. Plyne z nich, že dostavba Dukovan nabírá reálné obrysy. Jaderná energetika má i své odpůrce. Lze očekávat brzkou reakci některých ekologických spolků a skupin obyvatel z Česka s odlišným názorem. Totéž platí o podobně zaměřených sdruženích ze sousedního Rakouska, kde dlouhodobě nepodporují energii z jádra. V širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany obyvatelé proti záměru dosud neprotestovali. Lidé v regionu si už na velký jaderný provoz zvykli, mnoho z nich tam má práci.