Vylidňování malých obcí tedy není realita?
V poslední době to je předmět diskuzí. Výzkumy jej jednoznačně neprokazují. Poukazují na něj především starostové, a to i v případech, kdy se jejich obce nevylidňují. Je to určitá politická taktika. V posledních deseti až patnácti letech i mnoho malých obcí naopak populačně narostlo díky tomu, že se tam lidé stěhují z měst.

Proč si je lidé vybírají?
Jedná se především o výběr určitého standardu bydlení. Češi chtějí bydlet v rodinném domě se zahradou. A takové bydlení snáze najdou právě na venkově. Výhoda je dopravní dostupnost do velkých i menších měst.

Jaká je situace na jižní Moravě?
Podle výzkumu migrace obyvatel je v porovnání s ostatními kraji průměrná. Má ale příznivé podmínky pro stěhování do obcí. Hlavně proto, že jsou větší a mají dostatečné zázemí, jako obchody nebo služby.

Ale i na jižní Moravě jsou místa, odkud se lidé stěhují do měst…
Ano, jedná se především o okrajová místa kraje. Například na Znojemsku v posledních letech výrazně ubylo obyvatel, a to i kvůli vysoké nezaměstnanosti.

Můžete předpovědět, jestli se lidé do obcí budou stěhovat i nadále?
Podobný trend již v polovině devadesátých let zaznamenali sociologové v Německu. Ukázalo se ale, že děti generace, která preferovala venkov, se vrací zpátky do měst. Mladí lidé preferují blízkost služeb a určitý komfort města. Je to přirozený proces, který můžeme očekávat i u nás.