Podobné to bylo i na lesní cestě v přírodní rezervaci u jeskyně Výpustek nedaleko Křtin. Zmíněné omezení končí začátkem dubna. Deníku to sdělil šéf Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška.

Kácení a řezání uschlých stromů je podle něj už hotové. Stezky budou opět přístupné od 6. dubna. „Požádali jsme o úřední zákaz vstupu. Tím, že území spadalo pod dvě obce, se to celé protáhlo. Jednalo se o administrativně složitější proces. Sami jsme původní omezení po dokončení těžebních prací zrušit nemohli. A kdybychom zažádali o jeho zkrácení, ve finále by to bylo časově delší, než původní termín ukončení zákazu vstupu,“ vysvětloval Vrška.

V nepřístupném terénu rezervace musely jít k zemi desítky stromů, odhadem několik stovek kubíků dřeva. Kvůli klimatickým změnám odumírají ve zrychleném tempu a samovolně padají.

Práce podle Tomáš Vršky vyšly lesní podnik zhruba na tři sta tisíc korun. „Velké množství uschlých stromů ještě zůstalo v blízkosti takzvané Schattovy cesty. Tam by se už ale jednalo o plošné kácení, což by byl v rezervaci problém. Jsme proto domluvení s Klubem českých turistů, že část této stezky co nejdříve přeznačí, aby se lidé rizikovým úsekům vyhnuli,“ dodal Vrška.

Stezky jsou podle zástupců Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras celoročně hojně navštěvované. Jejich zpřístupnění tak nedočkavě vyhlížejí.

„K Býčí skále se teď dá přes Josefovské údolí dostat pěšky jen po silnici, která je dost frekventovaná. Samá zatáčka a není to tam moc bezpečné. Riziku pádů stromů rozumíme a je jasné, že se poškozené kmeny musely odstranit,“ uvedl za správu Antonín Tůma.

Nyní ochránci přírody uzavřeli louku před Býčí skálou stejně jako nedalekou přístupovou cestu k jeskyni Kostelík. Důvodem je hnízdění vzácných sokolů stěhovavých. Omezení tam potrvá stejně jako v předchozích letech do poloviny června.