Silničáři mohou stavět další část dálnice D52, rozhodl Nejvyšší správní soud. Zamítl žaloby ekologických spolků Děti Země a Voda z Tetčic. Požadovaly zrušení výjimky vydané ministerstvem životního prostředí pro stavbu vedoucí z Brna do Vídně. „Výjimka umožňuje stavbu dálnice v chráněném přírodním území v úseku od Perné po státní hranici,“ uvedli zástupci Ředitelství silnic a dálnic na facebooku.

Zatím nejdále je podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého výstavba obchvatu Mikulova. „Zde jsme ve fázi odvolání se k vydanému územnímu rozhodnutí a výkupů pozemků v oblasti Slaniska. Začít stavět by se mohlo na přelomu let 2020 a 2021. Práce v oblasti Slaniska bychom však mohli zahájit už letos na podzim nebo příští rok na jaře,“ uvedl mluvčí.

Další etapy by pak mohly následovat, a to se zahájením v roce 2022. „Celý úsek by mohl být dokončený v roce 2025. Od Pohořelic až na státní hranici bychom pak mohli dojít do roku 2028,“ naznačil Studecký a dodal, že další výstavbě dálnice brání hned několik kasačních stížností k vydaným výjimkám z ochrany přírody.

Dálnice z Brna do Vídně
- Dálnice má spojit jižní Moravu s Vídní, hotový je jen úsek mezi Brnem a Pohořelicemi.
- Jako první se začne pracovat na obchvatu Mikulova. A to možná už letos na podzim nebo příští rok na jaře. Dálnici by silničáři až po státní hranici rádi dostavěli do roku 2028.
- Plánované náklady na výstavbu úseku od Pohořelic až po státní hranici s Rakouskem jsou ve výši osmi miliard korun.

Stavět se přitom původně mělo už letos. „Veškerý optimismus jsem v tomto směru ztratil. Aktivisté jistě najdou další nástroj, jak výstavbu zbrzdit či zastavit. Vítám však všechna rozhodnutí, která nás posunou dopředu,“ řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Ministerstvo životního prostředí před časem potvrdilo dřívější rozhodnutí kraje. To se týkalo udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin pro stavbu dálnice v části tvořící zároveň i obchvat Mikulova.

Jako první žalobu zamítl Krajský soud v Brně. Nejvyšší správní soud pak zamítl kasační stížnost proti rozsudku soudu krajského. „Odmítl argumentaci žalobců, že Ředitelství silnic a dálnic účelově dělí záměr D52 na jednotlivé menší úseky, u kterých žádá o příslušná povolení,“ odůvodnila mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

Soud smetl ze stolu i námitku, že stavba obchvatu Mikulova není ve veřejném zájmu. Také zásah do biotopů chráněných živočichů a rostlin je podle něj po zavedení schválených kompenzačních opatření malý.

Ekologický spolek Děti Země je zamítnutím kasační stížnosti překvapený. „Soud o ní rozhodl během dvou měsíců, takže nejsme přesvědčení o tom, že naše námitky proti absenci konkrétních dokladů o veřejném zájmu pro výstavbu dálničního obchvatu Mikulova pečlivě posoudil. Odvolat se nemůžeme, takže se s rozsudkem musíme smířit,“ komentoval předseda spolku Miroslav Patrik a dodal, že se stavba dotkne biotopů čtyřiceti vzácných druhů organismů v trase dálnice D52 kolem Mikulova v délce téměř čtyř kilometrů.

Podle vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Kmeta není důvod stavbě bránit. „Veškeré vlivy na životní prostředí jsme pečlivě posoudili. Nyní máme na stole asi třetí či čtvrtý úsek. Ke všem žádostem jsme dávali souhlasná stanoviska. Tedy s podmínkami, které byly splnitelné a smysluplné,“ vyjádřil se.

Naději na dokončení D52 však místní už ztrácejí. „No tak sláva. Ještě padesát let a máme to!“ poznamenala ironicky Miriam Nová ze Sedlece u Mikulova.

Pozitivně naopak komentoval rozhodnutí na facebookových stránkách M!kulov Pavel Dostál. „Alespoň něco. Vždyť je to taková ostuda. Dojedete do Mikulova od Vídně a po „koťehůlkách“ jedete v koloně směr Pohořelice na dálnici do Brna,“ napsal.